Projektbanken

Sök i projektbanken

Ange relevant sökord, använd + för att ange fler sökord som måste var med och - för ord som inte får förekomma i resultatet

Sökträffar, antal: 1 st

Ärende-ID Projektnamn
20201379 Förstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling