Projektbanken

Sök i projektbanken

Ange relevant sökord, använd + för att ange fler sökord som måste var med och - för ord som inte får förekomma i resultatet

Sökträffar, antal: 1 st

Ärende-ID Projektnamn
20201202 Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)